REGULAMIN

Akcja Aukcja to niestandardowe wydarzenie kulturalne prezentujące relacje, napięcia, podobieństwa i różnice między aktywnymi twórcami sztuki współczesnej – zarówno tymi profesjonalnymi jak i tymi bez dyplomu.

Zadaniem imprezy jest stworzenie nowej przestrzeni dla obiektu artystycznego i wprowadzeniu je w obieg poza wąskim środowiskiem. Wydarzenie polega na wymianie prac między prac między ich twórcami, na międzyartystycznym handlu wymiennym. III edycja wydarzenia skupiałaby się nie tylko na wymianie między twórcami z tego samego miasta czy okolic, ale na wymianie międzypaństwowej i międzykulturowej. Jest to możliwe dzięki współpracy z wydziałem Sztuki i Designu na Uniwersytecie Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem, w Czechach.

Przebieg imprezy będzie rozpięty miedzy dwoma artystycznymi środowiskami artystycznymi: polskim i czeskim. Celem akcji jest między innymi zbliżenie tych ośrodków do siebie i dalsza współpraca w przyszłości.

 

Harmonogram

Termin zgłoszeń: 17.02.-17. 03. 2015

Dzień wymiany: 8. 04. 2015 // Galerie Menza // Ústí nad Labem, Czechy

Wystawa prac wymienionych : 9 – 19. 04. 2015 // Ústí nad Labem, Czechy

22- 29.04. 2015 // Galeria Aula UAP, Poznań, Polska

 

1.Warunki uczestnictwa

Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnaście lat (najpóźniej w dniu zamykającym termin przesyłania zgłoszeń). Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu i spełnienie przez Uczestnika wszystkich jego założeń.

2.Przebieg zdarzenia

Akcja Aukcja składa się z trzech etapów.

2.1 Zgłoszenia

Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego, wydrukowanego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (dostępny na oficjalnej stronie wydarzenia www.actionauction.eu oraz blogu www.akcjaaukcja.wordpress.com) na adres mailowy actionauction2015@gmail.com w terminie od 17 lutego do 17 marca 2015 roku (do końca dnia). W tytule maila należy podać nazwisko i imię. Polscy uczestnicy mogą korzystać ze zgłoszeń umieszczonych na stronie polskiej i angielskiej.

Zgłoszenie obejmuje: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz reprodukcje prac w formacie JPG, najdłuższy bok zdjęcia 2000 px, 72 dpi (łącznie do 8 MB). W nazwie plików z reprodukcjami należy umieścić nazwisko i imię autora oraz numer odsyłający do pozycji reprodukcji w zgłoszeniu konkursowym(nazwisko_imię_numer_reprodukcji.jpg).Prosimy o dobrą jakość dokumentacji fotograficznej, ponieważ ma ona wpływ na wybór prac do dalszego etapu.

W wydarzeniu może brać udział każdy rodzaj pracy artystycznej za wyłączeniem:

  • prac istniejących tylko w dokumentacji (performance, happening, instalacja, prace efemeryczne, prace wpisane w przestrzeń miejską);
  • prac powszechnie dostępnych (multimedia już opublikowane);
  • prac uszkodzonych;
  • prac produkowanych masowo.

Każdy z uczestników może zgłosić do trzech prac. Cykl składający się z kilku prac na prośbę uczestnika może zostać uznany za jedną pracę. Wówczas przy przekazywaniu go innemu uczestnikowi taki cykl traktowany będzie nierozdzielnie.

Wybór prac do kolejnego etapu ma charakter konkursowy. Związane jest do z ograniczeniem przestrzeni wystawienniczej. Do kolejnego etapu zakwalifikować może się 12 osób od strony polskiej i 12 osób ze strony czeskiej. Organizator pokryje całościowo koszty transportu uczestników i ich prac.

Tylko prawidłowo wypełnione i kompletne formularze zgłoszeniowe wraz z reprodukcjami prac spełniającymi w/w wymagania będą brane pod uwagę.

Organizator rozpatrzy zgłoszenia i prześle maila zwrotnego o decyzji zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania zgłaszającego. Uczestnicy zakwalifikowani do dalszego etapu otrzymają dodatkowe informacje drogą mailową.

2.2 Dzień Akcji Aukcji

Data Akcji Aukcji jest zaplanowana na 8 kwietnia od godziny 19.00 w galerii Menza w Ústí nad Labem w Czechach.

Zgłoszone prace należy dostarczyć w zakresie własnym w terminie od 18 do 24 marca w miejsce wskazane przez Organizatora(miasto Poznań). 25 marca 2015 prace zostaną przetransportowane do Czech. Niedostarczenie prac zgłoszonych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.

Uczestnik ma obowiązek osobiście uczestniczyć w wymianie swoich prac.

Uczestnik może „wymienić” wszystkie zgłoszone prace, ich część lub w ogóle nie dokonać wymiany.

Uczestnik może „wymienić” wszystkie zgłoszone prace z jednym uczestnikiem lub każdą z innym. Cykl składający się z kilku prac, który na prośbę Uczestnika został uznany za jedną pracę może zostać „wymieniony” jedynie w całości.

Wartość zgłoszonych prac wyznaczają wzajemnie ich twórcy, tak więc można dokonać „wymiany” np. jednej pracy za dwie.

Tylko w dniu akcji dokonanie „wymiany” upoważnia do wzięcia udziału w wystawie poaukcyjnej.

Organizator nie odpowiada za stan techniczny i trwałość „wymienionych” prac.

„Wymiana” prac odbywa się poprzez wzajemną darowiznę. Wg prawa czeskiego darowizna wolna jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. Darowizna wiąże się z przeniesieniem praw własności z jednego Uczestnika na drugiego.

2.3 Wystawa poaukcyjna

Podstawowym założeniem wystawy jest prezentacja prac w takich zestawieniach w jakich zostały one wymienione, by unaocznić wzajemną ocenę ich twórców. W wystawie wezmą udział tylko prace „wymienione” w dniu Akcji Aukcji.

Organizator zapewnia montaż i demontaż wystawy.

Pierwsza wystawa poaukcyjna będzie trwała od 9-19 kwietnia 2015 roku w galerii Menza w Ústí nad Labem w Czechach. Druga wystawa poaukcyjna odbędzie się w Polsce, w galerii Aula na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w dniach 22-29 kwietnia 2015 roku.

Po demontażu polskiej wystawy Uczestnik zobowiązany jest do odbioru pracy w zakresie własnym w ciągu tygodnia po zakończeniu ekspozycji.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia Akcja Aukcja, na którymkolwiek etapie bez konieczności podawania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie kiedy uzna to za stosowne.

Organizator nie ubezpiecza prac.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przechowywania, reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo i filmów w celach promocyjnych bez uiszczania autorom honorariów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s